Bộ điều khiển 1394-DIM

Thông số kỹ thuật servo controller allen bradley: The Allen-Bradley Servo Controller 1394-DIM is a Drive Interface with 530-680DC Volts Input Voltage, and 35 Amperage.

  • Mô tả

Mô tả

Bộ điều khiển 1394-DIM

Bộ điều khiển servo 1394-DIM

đại lý 1394-DIM

nhà phân phối 1394-DIM

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 1394-DIM
Product Line Servo Controller
Loại mô đun Drive Interface
Input Voltage 530-680DC Volts
Amperage 35
Weight 11.02 lbs
Static Gain 4.9 rms A/mV
Efficiency 98%
UPC 662453517902