Mô đun 2711P-RW3

Mô đun 2711P-RW3

Description: The Allen-Bradley 2711P-RW3 Internal CompactFlash Used with Standard Logic Module has a 256 MB Memory.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RW3

Module Allen bradley 2711P-RW3

đại lý 2711P-RW3

nhà phân phối 2711P-RW3

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RW3
Product Type Internal CompactFlash
Used with Standard Logic Module
Memory 256 MB
UPC 10662073088407