Mô đun 2711P-RP6D

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RP6D

Module Allen bradley 2711P-RP6D

đại lý 2711P-RP6D

nhà phân phối 2711P-RP6D

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RP6D
Product Type Logic Module
Dòng sản phẩm CE Logic Modules for PanelView Plus CE Terminals
Listing This specification list was created by Do-Supply-Inc.
Flash Memory 128 MB
RAM Memory 128 MB
Input Isolated DC
Features Ethernet Port, Serial Port, 2 USB ports, and CompactFlash Card Slot
Compatibility Not Compatible with the PanelView Plus 6 Terminals