Mô đun 2711P-RP6A

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RP6A

Module Allen bradley 2711P-RP6A

đại lý 2711P-RP6A

nhà phân phối 2711P-RP6A

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RP6A
Product Type Logic Module
Dòng sản phẩm CE Logic Modules for PanelView Plus CE Terminals
Flash Memory 128 MB
RAM Memory 128 MB
Input AC
Features Ethernet Port, Serial Port, 2 USB ports, and CompactFlash Card Slot
Compatibility Not Compatible with the PanelView Plus 6 Terminals