Mô đun 2711P-RCH

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RCH

Module Allen bradley 2711P-RCH

đại lý 2711P-RCH

nhà phân phối 2711P-RCH

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RCH
Product Type Blank Compact Flash Card
Used with PCMCIA Adapter