Màn hình 2711P-K7C6D6

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711P-K7C6D6 terminal is a DC-powered interface terminal that is controlled by a keypad. It has been designed and manufactured as part of the Allen-Bradley Panelview Plus 700 terminal series. The 2711P-K7C6D6 interface terminal supports voltage ratings of 24 Volts DC nominal voltage and 18 to 32 Volts DC of input voltage. It has a keypad with several programmable function keys that can be used to save the terminal�s most important application functions. The 2711P-K7C6D6 interface terminal is equipped with a logic module.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K7C6D6

Màn hình Allen bradley 2711P-K7C6D6

đại lý 2711P-K7C6D6

nhà phân phối 2711P-K7C6D6

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K7C6D6
Product Line Panelview Plus 700
Kích thước màn hình 6.5 in.
Display Color Color
Kiểu đầu vào Bàn phím
Communication DH+ and DH-485
Nguồn vào 18-32 VDC
Memory 128 MB
Backlight 2711P-RL7C2
Giao tiếp Cable 1770-CD and 1761-CBL-ASO3
Shipping Weight 8 lbs.
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 in
Series Series A, B, C, D, E, F, G
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ