Màn hình 2711P-K15C6D7

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-K15C6D7 terminal is an operator interface terminal from the Panelview Plus 1500 series. It is equipped with a keypad and with a 15-inch display screen that supports color graphics. The 2711P-K15C6D7 operator interface terminal operates with an input voltage rating between 18 and 32 Volts DC. Some of the function keys on the terminal�s keypad are programmable, and the operators can use these keys to save and control their most common applications and application commands.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C6D7

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C6D7

đại lý 2711P-K15C6D7

nhà phân phối 2711P-K15C6D7

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C6D7
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 256 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ