Màn hình 2711P-K15C6D6

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-K15C6D6 operator interface terminal is a DC-powered and keypad-controlled interface terminal. It has been designed and manufactured by Allen-Bradley/Rockwell Automation as part of the Panelview Plus 1500 terminal series. The 2711P-K15C6D6 operator interface terminal supports 24 Volts DC of nominal voltage and 18 to 32 Volts DC of input voltage. Its operating temperature range is from 0 to 55 degrees Celsius or 32 to 131 degrees Fahrenheit. Additionally, the storage temperature range for the 2711P-K15C6D6 operator interface terminal is from -25 to 70 degrees Celsius or -13 to 158 degrees Fahrenheit.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C6D6

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C6D6

đại lý 2711P-K15C6D6

nhà phân phối 2711P-K15C6D6

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C6D6
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ