Màn hình 2711P-K15C6B1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-K15C6B1 terminal is a Panelview Plus 1500 series operator interface terminal. It can operate with both AC and DC input voltage. The 2711P-K15C6B1 operator interface terminal�s supported input voltage ratings are 100 to 240 Volts AC at 50 to 60 Hertz and 18 to 32 Volts DC. This terminal comes with a 15-inch display screen and it is controlled by a keypad. The 2711P-K15C6B1 operator interface terminal�s ambient operating temperature range is from 0 to 55 degrees Celsius or 32 to 131 degrees Fahrenheit.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C6B1

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C6B1

đại lý 2711P-K15C6B1

nhà phân phối 2711P-K15C6B1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C6B1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power VDC/VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ