Màn hình 2711P-K12C6A1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711P-K12C6A1 terminal is an AC-powered operator interface terminal from the Panelview Plus 1250 series. It operates at 100 to 240 Volts AC input voltage and at 50 to 60 Hertz frequency. The 2711P-K12C6A1 operator interface terminal can communicate with other machines and devices through its RIO, DH+, and DH-485 communication ports. It can display data with full color graphics on its 12.1-inch screen. The 2711P-K12C6A1 operator interface terminal has a keypad for data input and application control.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K12C6A1

Màn hình Allen bradley 2711P-K12C6A1

đại lý 2711P-K12C6A1

nhà phân phối 2711P-K12C6A1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K12C6A1
Product Line Panelview Plus 1250
Kích thước màn hình 12.1 inches
Kiểu đầu vào Bàn phím
Màn hình Type Full Color
Giao tiếp DH+/RIO/DH-485
Nguồn vào 85-264 Volts AC
Memory 64 Megabytes
Shipping Dimensions 11.12 x 16.36 x 2.17 inches
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ