Màn hình 2711P-K12C4D7

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-K12C4D7 terminal is an operator interface terminal from the Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview Plus 1250 series. It is controlled by a keypad, it supports color graphics, and it uses DC voltage. The 2711P-K12C4D7 operator interface terminal�s DC input voltage rating is 18 to 32 Volts. Its keypad includes navigation keys, command keys, and number keys, and function keys that can be programmed by the users. The 2711P-K12C4D7 operator interface terminal has 2 Ethernet ports for connecting to external devices and several communication ports for communicating with other machines.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K12C4D7

Màn hình Allen bradley 2711P-K12C4D7

đại lý 2711P-K12C4D7

nhà phân phối 2711P-K12C4D7

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K12C4D7
Product Line Panelview Plus 1250
Kích thước màn hình 12.1 inches
Kiểu đầu vào Bàn phím
Màn hình Type Full Color
Giao tiếp Serial or Ethernet
Nguồn vào 18-32 Volts DC
Memory 256 Megabytes
Shipping Dimensions 11.12 x 16.36 x 2.17 inches
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ