Màn hình 2711P-B15C6B1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: Panelview Plus 1500 Touchscreen/Keypad 15 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power/DC Power Logic Module with 64MB

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C6B1

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C6B1

đại lý 2711P-B15C6B1

nhà phân phối 2711P-B15C6B1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C6B1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power VDC/VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ