Màn hình 2711P-B15C4D6

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-B15C4D6 terminal is an operator interface terminal from the Panelview Plus 1500 terminal series. It operates at 18 to 32 Volts DC input voltage. The 2711P-B15C4D6 operator interface terminal can monitor or control the applications of the industrial machine that the terminal is connected to. It can display application data and control menus on its 15-inch touchscreen with color graphics. The 2711P-B15C4D6 operator interface terminal can be controlled through either this touchscreen or its keypad.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C4D6

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C4D6

đại lý 2711P-B15C4D6

nhà phân phối 2711P-B15C4D6

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C4D6
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports Standard Giao tiếp Ethernet, USB, RS-232
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ