Màn hình 2711P-B15C4A1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B15C4A1 operator interface terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation operator interface terminal. It has been designed and manufactured as part of the Allen-Bradley Panelview Plus 1500 series. The 2711P-B15C4A1 operator interface terminal operates at an input voltage range between 100 and 240 Volts AC. It can be controlled by a physical keypad or by a 15-inch touchscreen. The 2711P-B15C4A1 operator interface terminal�s touchscreen is equipped with color graphics.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C4A1

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C4A1

đại lý 2711P-B15C4A1

nhà phân phối 2711P-B15C4A1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C4A1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports Standard Communication Ethernet, USB, RS-232
Power VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
UPC 10612598338433
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ