Màn hình 2711P-B15C15A1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B15C15A1 terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation operator interface terminal from the Panelview Plus 1500 series. It comes with a touchscreen that is 15 inches wide and supports full color graphics. The 2711P-B15C15A1 operator interface terminal also has a keypad as another control option. The terminal�s input voltage rating is 100 to 240 Volts AC.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C15A1

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C15A1

đại lý 2711P-B15C15A1

nhà phân phối 2711P-B15C15A1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C15A1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports Controlnet Giao tiếp Port
Power VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ