Màn hình 2711-TA4

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-TA4 terminal is an operator terminal from the Allen-Bradley Panelview 1200 series. Its display screen is also a touchscreen and it is 12 inches wide. The 2711-TA4 operator terminal’s display and touchscreen only supports amber monochrome graphics. The touchscreen contains 120 total touch cells that are each rated for about 1 million presses. The 2711-TA4 operator terminal supports the IBM character set on its touchscreen. This content was written and compiled by DO Supply and should not be copied.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-TA4

Màn hình Allen bradley 2711-TA4

đại lý 2711-TA4

nhà phân phối 2711-TA4

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-TA4
Product Line Panelview 1200
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Amber
Giao tiếp Remote I/O
Nguồn vào 90-130 Volts Alternating Current
Memory RAM
Input Type Touchscreen
Enclosure Type NEMA 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ