Màn hình 2711-K10G15

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-K10G15 operator terminal is a Panelview 1000 series operator terminal from Allen-Bradley/Rockwell Automation. This terminal has a 10-inch screen with grayscale graphics and a keypad with numeric, arrow, and programmable function keys. The numeric keys on the 2711-K10G15 operator terminal can be used to enter data values in the terminal. The arrow keys are used to navigate between different items on the menu screen. Finally, the programmable function keys on the 2711-K10G15 operator terminal can be used to save commonly-used application functions so that they can be activated as quickly as possible.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10G15

Màn hình Allen bradley 2711-K10G15

đại lý 2711-K10G15

nhà phân phối 2711-K10G15

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10G15
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Grayscale
Input Type Keypad
Giao tiếp Printer (RS-232) Port and ControlNet
Nguồn vào 85-264 Volts Alternating Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ