Màn hình 2711-T6C2L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-T6C2L1 is a PanelView 600 Standard Operator Terminal. This operator terminal is powered by an external 18-32VDC supply voltage and has a 6-inch colored display with DH485 communication interface. It has an analog resistive touchscreen operator interface.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-T6C2L1

Màn hình Allen bradley 2711-T6C2L1

đại lý 2711-T6C2L1

nhà phân phối 2711-T6C2L1

Input Voltage range: 18…32V DC (24V DC nominal supply)
Touchscreen: 128 (16 columns x 8 rows)
Độ phân giải: 320 x 240
Display Area: 115 x 87 mm (4.54 x 3.43 in.)
Display Type: Active Matrix TFT with Cold Cathode
Fluorescent (CCF) Đèn nền
Product Type: PanelView 600 Standard Operator Terminals
Product Family: PanelView Standard Terminals
Nhà sản xuất: AB
Touch Cell size: 20 x 30 pixels
Application memory: 190 KB application runtime
240 KB nonvolatile memory (application objects plus text and bitmaps)
Communication ports: DH485
Thương hiệu Allen-Bradley
Operating Temperature: 0…55 ° C (32…131 ° F)
Kiểu đầu vào Touch
Đèn nền Field replaceable 50,000 hr 1/2 life at 25 °C (77 °F)
Heat Dissipation: 24 W max (1.0 A at 24V DC)
Part Number/Catalog No. 2711-T6C2L1
Product Line Panelview 600
Màn hình Size 5 in.
Màn hình Color Color
Giao tiếp DH-485
Nguồn vào 18-32 VDC
Memory 240 KB
Giao tiếp Cable 1747-UIC
Shipping Weight 4 lbs.
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 in
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L
UPC 10611320217831
UNSPSC 43211902
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ