Màn hình 2711-T10C14L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-T10C14L1 color terminal is an HMI terminal from the Allen-Bradley Panelview 1000 series. This HMI terminal comes with color graphics. The 2711-T10C14L1 color HMI terminal’s screen is 10 inches wide and it is a touchscreen. This terminal runs on DC voltage. The 2711-T10C14L1 color HMI terminal has a DeviceNet communication port.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-T10C14L1

Màn hình Allen bradley 2711-T10C14L1

đại lý 2711-T10C14L1

nhà phân phối 2711-T10C14L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-T10C14L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Multi-Color
Input Type Touchscreen
Giao tiếp Modbus
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ