Màn hình 2711-NL5

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-NL5 backlight is a replacement backlight for the Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview 600 series operator terminals. This replacement backlight has been manufactured as part of the Panelview 600 series as one of the spare parts for the terminals from this series. The 2711-NL5 replacement backlight should only be used in Series C Panelview 600 operator terminals. This spare part helps to reduce industrial waste because it allows a terminal to have a faulty backlight replaced instead of the whole terminal needing to be replaced. The 2711-NL5 replacement backlight can operate at 32 to 131 degrees Fahrenheit.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-NL5

Màn hình Allen bradley 2711-NL5

đại lý 2711-NL5

nhà phân phối 2711-NL5

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-NL5
Product Line Panelview 600
Đèn nền For Panelview 600 Ser C
Shipping Weight 1 lbs
Shipping Dimensions 8X8X5
Communication RS-232 (DH-485) and RS-232 Printer
Input Power 18-32 VDC
Memory 240 KB
Backlight 2711-NL3
Giao tiếp Cable 2711-NC14
Shipping Weight 6 lbs.
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 in
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L
UPC 10781180880732
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ