Màn hình 2711-K10G14

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-K10G14 operator terminal is a standard operator interface terminal from the Allen-Bradley Panelview 1000 terminal series. It comes with a display screen that is 10 inches wide. The display screen of the 2711-K10G14 standard operator interface terminal only supports grayscale graphics. This terminal supports the DeviceNet network through its communication port. The 2711-K10G14 standard operator interface terminal is controlled by a keypad.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10G14

Màn hình Allen bradley 2711-K10G14

đại lý 2711-K10G14

nhà phân phối 2711-K10G14

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10G14
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 inches
Display Color Grayscale
Input Type Keypad
Giao tiếp Modbus
Nguồn vào 85-264 Volts Alternating Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ