Màn hình 2711-K10G14L1

Màn hình 2711-K10G14L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711-K10G14L1 terminal is a Panelview 1000 series operator terminal. It is powered by DC voltage and it has a nominal voltage rating of 24 Volts DC. The 2711-K10G14L1 operator terminal has a 10-inch terminal screen with grayscale graphics. This operator terminal is a keypad type of operator terminal. The keypad on the 2711-K10G14L1 operator terminal includes numeric keys, arrow keys, and programmable function keys.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10G14L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10G14L1

đại lý 2711-K10G14L1

nhà phân phối 2711-K10G14L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10G14L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Grayscale
Input Type Keypad
Giao tiếp Modbus
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ