Màn hình 2711-K10C3L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711-K10C3L1 terminal is a Panelview 1000 series operator terminal. It is a standard type of Allen-Bradley Panelview 1000 operator terminal with color graphics. The 2711-K10C3L1 operator terminal can operate with a nominal input voltage rating of 24 Volts DC. Its screen is 10 inches wide. The 2711-K10C3L1 operator terminal has programmable function keys on its keypad that can be used to save common application functions so that they can be activated quickly and efficiently.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10C3L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10C3L1

đại lý 2711-K10C3L1

nhà phân phối 2711-K10C3L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10C3L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Multi-Color
Input Type Keypad
Giao tiếp DH-485
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ