Bộ nguồn 1606-XLS960BUFFER

  • Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLS960BUFFER

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLS960BUFFER

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLS960BUFFER

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLS960BUFFER

BUFFER MODULE 24VDC 40A