• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLDC40A

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLDC40A

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLDC40A

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLDC40A

AB 1606-XLDC40A DC/DC CONVERTER 24V