• Mô tả

Mô tả

5069-L430ERMW

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 5069-L430ERMW

đại lý plc allen bradley | đại lý 5069-L430ERMW

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 5069-L430ERMW

Controller, 3MB thẻ nhớ, USB Port, 1GB Ethernet Port, 31 I/O’s, 16 Axis, 60 EtherNet/IP Devices, Windows 10 IoT, 64 GB SSD, 4 Character Alpha/Numeric Display