• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1762-L24AWAR

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1762-L24AWAR

đại lý plc allen bradley | đại lý 1762-L24AWAR

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1762-L24AWAR

Controller, MicroLogix, 120/240 Volt AC Power, (14) 120 Volt AC Digital Inputs, (10) Relay Outputs, Redundant RS-232 Port