• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1761-L16BWA

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1761-L16BWA

đại lý plc allen bradley | đại lý 1761-L16BWA

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1761-L16BWA

Controller, MicroLogix, 10 – 24 Volt DC Inputs, 6 Relay Outputs, High Speed I/O, 120/240 Volt AC *** Discontinued ***