• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1745-LP101

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1745-LP101

đại lý plc allen bradley | đại lý 1745-LP101

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1745-LP101

AB 1745-LP101 SLC 100 16 POINT

Manufacturer Rockwell Automation
Brand Allen-Bradley
Output Termials 6
Input Terminals 10
Input Type Digital
Input Power 85-132 VAC
Comm Cable 1745-c2
Memory CMOS RAM