Bộ điều khiển 1394C-AM03

Bộ điều khiển 1394C-AM03

Thông số kỹ thuật servo controller allen bradley: The Allen-Bradley Servo Controller 1394C-AM03 is a Servo (Axis) Amplifier with Filtering (EMI) and Enhanced Terminations, a 2 Kilowatt Output Rating, 530-680 DC Input Voltage, and a 3.2 A Amperage.

  • Mô tả

Mô tả

Bộ điều khiển 1394C-AM03

Bộ điều khiển servo 1394C-AM03

đại lý 1394C-AM03

nhà phân phối 1394C-AM03

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 1394C-AM03
Product Line Servo Controller
Loại mô đun Servo (Axis) Amplifier
Output Rating 2 Kilowatt
DC Input Voltage 530-680
Amperage 3.2 A
Dòng sản phẩm Enhancements Filtering (EMI) and Enhanced Terminations
AC Input Voltage 360-480
Efficiency 98%
Capacitance 110 Microfarads
Speed Regulation 0-0.05% of base speed w/ 100% torque disturbance
Static Gain 1.28 rms A/mV
Continuous Current (rms) 3.0 Amperes
Peak Current (rms – 1 sec) 6.0 Amperes
Continuous Power 380/460 Volts 1.6/2 Kilowatts
Peak Power 380/460 Volts 3.2/4 Kilowatts
Weight 11.02 lbs (5 kg)
Dimensions 13.8 x 11.0 x 1.97 in (350 x 280 x 50 mm)
UPC 662453682242