Biến tần 23C-D017X103NNMANN

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Biến tần 23C-D017X103NNMANN

Thông số kỹ thuật Rockwell 23C-D017X103NNMANN

Biến tần 23C-D017X103NNMANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 14 Amps. 10 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. Main Input Circuit Breaker
Biến tần 23C-D017X103NNNANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 14 Amps. 10 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass with Circuit Breaker
Biến tần 23C-D022A103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. IP20 / Type 1. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D022A103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. IP20 / Type 1. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D022E103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D022E103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D022E103NNMANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. Main Input Circuit Breaker
Biến tần 23C-D022E103NNNANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass with Circuit Breaker
Biến tần 23C-D022H103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D022H103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D022H103NNMANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. Main Input Circuit Breaker
Biến tần 23C-D022H103NNNANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass with Circuit Breaker
Biến tần 23C-D022X103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D022X103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D022X103NNMANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. Main Input Circuit Breaker
Biến tần 23C-D022X103NNNANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 21 Amps. 15 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass with Circuit Breaker
Biến tần 23C-D030A103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. IP20 / Type 1. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D030A103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. IP20 / Type 1. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D030E103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D030E103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D030E103NNMANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. Main Input Circuit Breaker
Biến tần 23C-D030E103NNNANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass with Circuit Breaker
Biến tần 23C-D030H103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D030H103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D030H103NNMANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. Main Input Circuit Breaker
Biến tần 23C-D030H103NNNANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass with Circuit Breaker
Biến tần 23C-D030X103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D030X103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D030X103NNMANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. Main Input Circuit Breaker
Biến tần 23C-D030X103NNNANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 27 Amps. 20 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass with Circuit Breaker
Biến tần 23C-D038A103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. IP20 / Type 1. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D038A103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. IP20 / Type 1. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D038E103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D038E103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D038E103NNMANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. Main Input Circuit Breaker
Biến tần 23C-D038E103NNNANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. Type 4. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass with Circuit Breaker
Biến tần 23C-D038H103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect
Biến tần 23C-D038H103NNBANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass With Fused Disconnect
Biến tần 23C-D038H103NNMANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. Main Input Circuit Breaker
Biến tần 23C-D038H103NNNANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. IP54 / Type 12. Fixed Keypad. RS485. 3 Contactor Full Feature Bypass with Circuit Breaker
Biến tần 23C-D038X103NNAANN PowerFlex 400, Fan & Pump Drive. 480 VAC, 3 PH. 34 Amps. 25 HP. Type 3R. Fixed Keypad. RS485. Main Input Fused Disconnect

đại lý 23C-D017X103NNMANN | nhà phân phối 23C-D017X103NNMANN | rockwell 23C-D017X103NNMANN | allen bradley 23C-D017X103NNMANN | biến tần rockwell 23C-D017X103NNMANN

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Biến tần 23C-D017X103NNMANN”