• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20BE3P9A0AYNAND0

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20BE3P9A0AYNAND0

đại lý biến tần ab | đại lý 20BE3P9A0AYNAND0

biến tần rockwell | nhà phân phối 20BE3P9A0AYNAND0

AB 20BE3P9A0AYNAND0 AC DRV,600 VAC,3 PH3.9 A,IP20 / TYPE 1

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives