• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20BD2P1A0AYYANC0

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20BD2P1A0AYYANC0

đại lý biến tần ab | đại lý 20BD2P1A0AYYANC0

biến tần rockwell | nhà phân phối 20BD2P1A0AYYANC0

AB 20BD2P1A0AYYANC0 POWERFLEX 700

Kiểu: AC Drive
Kiểu: AC Drive