• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20AD3P4C3AYNNNC0

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20AD3P4C3AYNNNC0

đại lý biến tần ab | đại lý 20AD3P4C3AYNNNC0

biến tần rockwell | nhà phân phối 20AD3P4C3AYNNNC0

PowerFlex70 AC Drive, 480 V AC, 3 Phase, 3.4 A, 2 hp Normal, 1.5 hp Heavy, Wall Machine Mount, IP66

IP/NEMA Rating: IP66, NEMA 4X, NEMA 12
Số pha: 3
Kiểu: AC Drive
Volts AC: 480
Horsepower: 2, 1.500
Kiểu lắp: Wall
Amps: 3.400
IP/NEMA Rating: IP66, NEMA 4X, NEMA 12
Kiểu: AC Drive
Horsepower: 2, 1.500
Amps: 3.400
Số pha: 3
Volts AC: 480
Kiểu lắp: Wall