Module nguồn 2094-BC01-MP5-M

Module nguồn 2094-BC01-MP5-M

Module nguồn 2094-BC01-MP5-M

Thông số module nguồn allen bradley:

Kinetix 6200 and Kinetix 6500 IAM Power Module (460V) Specifications
IAM Power Module 2094-BC01-MP5-M 2094-BC01-M01-M 2094-BC02-M02-M
AC Input Voltage 324…528V rms 3-Phase (360…480 nom)
AC Input Frequency 47…63 Hz
Main AC Input Current Nominal (rms) 10 A 10 A 24 A
DC Input Voltage (Common Bus follower) 458…747V DC
DC Input Current (Common Bus follower) 9 A 9 A 22.6 A
Control Power AC Input Voltage 95…264V rms single-phase (230V nominal)
Continuous Output Current to Bus (Adc) 9 A 9 A 22.6 A
Intermittent Output Current to Bus (Adc) 20 A 20 A 38 A
Continuous Power Output to Bus (nominal) 6 kW 6 kW 15 kW
Module Size Specifications
Height (mm) 290 290 290
Width (mm) 125 125 125
Depth (mm) 290 290 290

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *