Product Tag - Màn hình 2711P-RDB15C

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2711P-RDB15C

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-RDB15C is part of the PanelView Plus operator terminal display module by Allen-Bradley. It has a 15-inch Color TFT LCD display with a resolution of 1024 x 768 pixels. This display module is used with 15-inch, dual input interface terminals.