Product Tag - Màn hình 2711P-K6C20D8

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2711P-K6C20D8

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-K6C20D8 terminal is a PanelView Plus 6 Operator interface terminal with a Keypad, Color display, and Ethernet and RS-232 Communication ports. It is a DC-Powered Unit.