Product Tag - đại lý MPM-B2152F-MJ72AA

  • Nơi nhập dữ liệu

    Động cơ MPM-B2152F-MJ72AA

    0 out of 5
    Revisions: Ser A 

    Thông số kỹ thuật servo motor Allen bradley: The Allen-Bradley MPM-B2152F-MJ72AA MP-Series Medium Inertia Servo Motor has 460 V, 3000 Rotations Per Minute, and a Multi-Turn with Absolute Feedback Encoder.