Product Tag - đại lý 1394AM7S

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bộ điều khiển 1394AM7S

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật servo controller allen bradley: The Allen-Bradley Servo Controller 1394AM7S is a Shunt Resistor with 50-60 Hertz, a 3600 Watt kW Rating, and 360-480AC Volts Input Voltage.