Mô đun 2711P-RW7

Mô đun 2711P-RW7

Thông số kỹ thuật: The Allen-Bradley 2711P-RW7 CompactFlash module is an internal CompactFlash module that is meant to be used in Panelview Plus CE logic modules. Its CompactFlash memory capacity is 256 MB. This CompactFlash module is compatible with logic modules from the Panelview Plus 700 to 1500 product lines. The 2711P-RW7 CompactFlash module can operate at 0 to 55 degrees Celsius and it can be stored at -25 to 70 degrees Celsius.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RW7

Module Allen bradley 2711P-RW7

đại lý 2711P-RW7

nhà phân phối 2711P-RW7

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RW7
Product Type Internal CompactFlash
Used with Standard Logic Module
Memory 256 MB