Mô đun 2711P-RW6

Mô đun 2711P-RW6

Description: The 2711P-RW6 module is an Allen-Bradley/Rockwell Automation internal CompactFlash module. It is designed to be used with CE logic modules from the Allen-Bradley Panelview Plus series. The 2711P-RW6 internal CompactFlash module contains 128 MB of CompactFlash memory. The 2711P-RW6 internal CompactFlash module can operate at 32 to 131 degrees Fahrenheit.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RW6

Module Allen bradley 2711P-RW6

đại lý 2711P-RW6

nhà phân phối 2711P-RW6

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RW6
Product Type Internal CompactFlash
Used with Standard Logic Module
Memory 128 MB