Mô đun 2711P-RP5

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RP5

Module Allen bradley 2711P-RP5

đại lý 2711P-RP5

nhà phân phối 2711P-RP5

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RP5
Product Type Logic Module
Dòng sản phẩm PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules
Flash Memory 256 MB
RAM Memory 256 MB
Input Modules
Features Ethernet Port, Serial Port, 2 USB ports, and CompactFlash Card Slot
Compatibility Not Compatible with the PanelView Plus 6 Terminals