Mô đun 2711P-RP2A

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RP2A

Module Allen bradley 2711P-RP2A

đại lý 2711P-RP2A

nhà phân phối 2711P-RP2A

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
USB Port: Two (2) USB ports
Communication ports: RS232; Ethernet
Operating system: Standard
6A Yes
Input voltage: 85-264 VAC
Compatible Products: PanelView Plus 700-1500
Product Family: PanelView Plus operator terminals
Part Number/Catalog No. 2711P-RP2A
Product Type Logic Module
Series PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules
Flash Memory 128 MB
RAM Memory 128 MB
Input AC
Features Ethernet Port, Serial Port, 2 USB ports, and CompactFlash Card Slot
Compatibility Not Compatible with the PanelView Plus 6 Terminals