Mô đun 2711P-RC4

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RC4

Module Allen bradley 2711P-RC4

đại lý 2711P-RC4

nhà phân phối 2711P-RC4

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RC4
Product Type Blank Compact Flash Card
Used with Standard Logic Module
Memory 512 MB