Màn hình 2715-B7CD-B

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2715-B7CD-B terminal is a brandless interface terminal model from the Panelview 5500 terminal product line. It is a brandless terminal because it is manufactured without the Allen-Bradley name or Allen-Bradley logo anywhere on it. The 2715-B7CD-B interface terminal is DC-powered with 18 to 30 Volts DC of input voltage from a non-isolated power supply. It can be controlled though its 6.5-inch TFT color touchscreen or through its keypad. The 2715-B7CD-B interface terminal features 250 MB of user memory for storing its applications and it also has 512 MB of RAM.

  • Mô tả

Mô tả

2715-B7CD-B

Màn hình Allen bradley 2715-B7CD-B

đại lý 2715-B7CD-B

nhà phân phối 2715-B7CD-B

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2715-B7CD-B
Display Line Panelview 5500
Kích thước màn hình 6.5-inch
Display Color Color
Kiểu đầu vào Touchscreen/Bàn phím
Nguồn vào 18-30 VDC
Memory 250 MB
Giao tiếp IP/EtherNet Comm
Shipping Weight 4 LBS
Shipping Dimensions 8 x 12 x 3 inches
Product Type Brandless