Màn hình 2711P-K4M5A

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-K4M5A terminal is a control terminal from the Panelview Plus 400 series. It has a screen that is only 4 inches wide and that only supports monochrome graphics. The 2711P-K4M5A control terminal is equipped with a keypad as its control method. It operates on AC power and it has an RS-232 type of communication port. The 2711P-K4M5A control terminal has 64 MB of memory and an operating temperature range of 32 to 131 degrees Fahrenheit.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K4M5A

Màn hình Allen bradley 2711P-K4M5A

đại lý 2711P-K4M5A

nhà phân phối 2711P-K4M5A

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K4M5A
Product Line Panelview Plus 400
Kích thước màn hình 3.5 inch
Display Color Grayscale
Input Type Keypad
Giao tiếp RS-232 Port
Nguồn vào AC
Memory 64 MB
Series A, B, C, D, E
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ