Màn hình 2711P-K15C4A1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711P-K15C4A1 terminal is a keypad interface terminal from the Allen-Bradley Panelview Plus 1500 series. Its keypad has arrow keys for navigation, number keys for entering numeric values, command keys for application and menu commands, and several function keys that the users can program with custom application functions. The 2711P-K15C4A1 keypad interface terminal has a 15-inch screen that supports color graphics for displaying data. Its operating temperature range is from 0 to 55 degrees Celsius or 32 to 131 degrees Fahrenheit. The 2711P-K15C4A1 keypad interface terminal operates at 100 to 240 Volts AC input voltage.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C4A1

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C4A1

đại lý 2711P-K15C4A1

nhà phân phối 2711P-K15C4A1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C4A1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports Standard Communication Ethernet, USB, RS-232
Power VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
UPC 10612598338617
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ