Màn hình 2711P-K15C15B2

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-K15C15B2 operator interface terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview Plus 1500 series operator interface terminal. It is a flexible interface terminal that can operate at either 100 to 240 Volts AC rated input voltage or at 18 to 32 Volts DC rated input voltage. The 2711P-K15C15B2 operator interface terminal is controlled by a keypad. The 2711P-K15C15B2 operator interface terminal has a color display screen which measures 15 inches in diameter.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C15B2

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C15B2

đại lý 2711P-K15C15B2

nhà phân phối 2711P-K15C15B2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C15B2
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports Controlnet Giao tiếp Port
Power VDC/VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ