Màn hình 2711P-K15C15B1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-K15C15B1 terminal is a Panelview Plus 1500 series operator interface terminal. It is one of the Panelview Plus 1500 series terminals that can operate with both AC and DC voltage. The 2711P-K15C15B1 operator interface terminal can operate at either 100 to 240 Volts AC or 18 to 32 Volts DC. The 2711P-K15C15B1 operator interface terminal has an interface screen that is 15 inches wide with color graphics.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C15B1

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C15B1

đại lý 2711P-K15C15B1

nhà phân phối 2711P-K15C15B1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C15B1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports Controlnet Giao tiếp Port
Power VDC/VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ