Màn hình 2711P-K12C4B2

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-K12C4B2 terminal is an operator interface terminal that can operate with AC or DC voltage. It has been designed and manufactured by Allen-Bradley/Rockwell Automation as part of the Panelview Plus 1250 series. The 2711P-K12C4B2 operator interface terminal�s input voltage ratings are 100 to 240 Volts AC or 18 to 32 Volts DC. It comes with a keypad for data input and it has a display screen that is 12 inches wide. The 12-inch display screen on the 2711P-K12C4B2 operator interface terminal supports full color graphics.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K12C4B2

Màn hình Allen bradley 2711P-K12C4B2

đại lý 2711P-K12C4B2

nhà phân phối 2711P-K12C4B2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K12C4B2
Product Line Panelview Plus 1250
Kích thước màn hình 12.1 inches
Kiểu đầu vào Bàn phím
Màn hình Type Full Color
Giao tiếp Serial or Ethernet
Nguồn vào 85-264 Volts AC and 18-32 Volts DC
Memory 128 Megabytes
Shipping Dimensions 11.12 x 16.36 x 2.17 inches
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ